Resmi Gazete’de bugün (21 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğler

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararı

– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

İlan bölümü

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x